Brak możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków na zadanie