Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży 1 udziału w prawie własności całości lub części nieruchomości gruntowej oraz braku obowiązku naliczenia podatku VAT z tytułu dostawy ww. prawa