Brak prawa do odliczenia w zw. z realizacją projektu – ekopracownia