Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przekazania prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z naniesieniami w postaci drogi wewnętrznej