Brak prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych w celu realizacji zadania