W zakresie: momentu odliczenia od podatku należnego ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line