W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu