W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nakładów inwestycyjnych ponoszonych w związku z zamiarem wyremontowania zabytkowego pałacyku