Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na polegającej na wykonaniu remontu budynku