Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy