Obowiązek dokumentowania fakturą VAT kwot otrzymanych od kontrahenta z tytułu pokrywania części kosztów utylizacji odpadów medycznych oraz obowiązku odprowadzenia podatku VAT od ww. kwot