Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu