Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu