Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu