Zwolnienie od podatku, wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, świadczenia usługi wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością