Nieuznanie wnioskodawcy za podatnika podatku vat w związku z wywłaszczeniem za odszkodowaniem działki pod budowę drogi gminnej