Brak prawa do zwrotu podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją zadania