Zakwalifikowanie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych