Opodatkowanie transakcji sprzedaży części działki niezabudowanej