Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu przez Stowarzyszenie, nie będące czynnym, zarejestrowanym podatnikiem