Opodatkowanie czynności wywłaszczenia nieruchomości gruntowych w przypadku zrzeczenia się odszkodowania