Możliwość zastosowania dwóch prewspółczynników przez Zakład (…), prawa do odliczenia, zastosowania przez Gminę preproporcji dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia