Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości