Możliwość odzyskania podatku naliczonego od towarów zakupionych w Polsce, wykorzystywanych w Belgii