Zamiana nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ustawy