Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją projektu – scalanie gruntów