Zwolnienie od podatku sprzedaży budynku, budowli, nieukończonego budynku