Możliwość odzyskania podatku zapłaconego w związku z realizacją inwestycji