Zastosowanie obniżonej 8% stawki dla usługi dostawy i montażu oraz usług serwisowych rolet i żaluzji