Prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu