Opodatkowanie sprzedaży udziałów w niezabudowanej nieruchomości gruntowej