Opodatkowanie sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w prawie własności działek nr A, B, C, D, E oraz F