Posługiwanie się przez następcę prawnego dotychczasowym NIP