Brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie wydatków ponoszonych w ramach Projektu