Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT aport Działu Zarządzania Nieruchomościami do Spółki komandytowej