Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „….”