Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku