Brak prawa do obniżenia i odzyskania całości bądź części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „…”