Prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „…”