W zakresie braku uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu transakcji sprzedaży udziałów wynoszących 1/12 we własności poszczególnych działek wchodzących w skład nieruchomości