Brak możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków w związku z realizacją projektu pn.: „…”