W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego działki oraz własności budynku, stanowiących majątek spółki jawnej, na cele własne wspólników spółki