W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku