W zakresie ustalenia, czy przychody uzyskane z tytułu usługi wykonania projektu, o której mowa we wniosku, stanowią przychody z zysków kapitałowych