Zakresie braku zastosowania art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do regulowania zobowiązań za pośrednictwem systemu nettingu