Pobór podatku u źródła od wypłacanej Dywidendy oraz opłat za Usługi niematerialne