W zakresie opodatkowania przychodów z budynków o których mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych