Czy dywidenda wypłacona przez Spółkę za rok 2017 będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT?