W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wydatków na organizację Działań