W zakresie ustalenia, czy dwie prawnie wyodrębnione wspólnoty mieszkaniowe, które funkcjonują w jednym budynku wielorodzinnym mogą składać jedno wspólne zeznanie podatkowe CIT–8